Van Oirshot moest alle goederen bij binnenkomst in het magazijn meten om het WMS te optimaliseren en fouten en vergissingen te elimineren. Niet alleen kleine verpakkingen moesten worden gemeten, maar ook grote en zware producten.

Hiervoor is de oplossing van Parcel Metrics gebaseerd op RAVAS mobiel wegende handpalletwagens voorzien van een Bluetooth weegindicator. Met de Bluetooth Cubetape worden de goederen gescand en gedimensioneerd. Alle gegevens worden vastgelegd in de Parcel Metrics Desktop-software op basis van een pc die op een mobiel werkstation is geïnstalleerd.

Grote vraag – de oplossingen waren ook nodig voor de zware goederen, dus een volledig flexibele en mobiele operatie was van het grootste belang.

Van Oirschot logo
Van Oirschot02